Υπηρεσίες Εκτύπωση

Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις σε οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

  • Μελέτη και εκπόνηση σχεδίων.

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – Μελέτη, ανάπτυξη, ηλεκτρολογική εγκατάσταση – Συντήρηση.

  • Εγκαταστάσεις φωτισμού κτιρίων και βιομηχανικών μονάδων.

  • Αλεξικέραυνα – Γειώσεις.

  • Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεφωνίας και δεδομένων.

  • Εγκαταστάσεις UPS

  • Εγκαταστάσεις Η/Ζ.

  • Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και συναγερμών.

  • Αυτοματισμοί.